Log in
Foto's aanbieden
Foto's zoeken
 
HomeFoto's bestellenKlantenservicePrivacy

Privacy

Oypo hecht erg veel waarde aan uw privacy en gebruiken uw gegevens daarom enkel en alleen voor de verwerking van uw bestelling. Uiteraard gegevens worden uw conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) behandeld.

Persoonsgegevens van fotografen en afnemers worden vastgelegd ten behoeve van hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren van Oypo. Geregistreerde gegevens zijn niet in te zien door anderen dan Oypo en worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van van bestllingen of als Oypo hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is om de rechten van fotografen, klanten of Oypo te beschermen.