Log in
Foto's aanbieden
Foto's zoeken
 
HomeFoto's aanbiedenTips & trucsFoto's uploadenFTP met FileZilla

FTP met FileZilla

Stap voor stap


Deze pagina toont alle stappen die u met het FTP programma FileZilla dient te doorlopen om foto's te uploaden naar uw OYPO account. FileZilla is hier gratis te downloaden. Let op, de installer van FileZilla vraagt soms of u aanvullende software wilt installeren. Ben daar alert op en wijs dat af, want de aanvullende software is ongewenst.

Spring direkt naar:

Instellingen

Na het opstarten van FileZilla verschijnt het volgende scherm in beeld. Kleine afwijkingen kunnen voorkomen afhankelijk van de gebruikte versie. De hier getoonde beelden zijn afkomstig van versie 3.2.6.1)Als eerste openen we de site manager, om de OYPO site toe te voegen aan het lijstje met sites die FileZilla kent. Hiervoor klikken we op het icoontje onder het 'Bestand' menu, of kiezen de menu-optie 'Bestand'->'Sitebeheer'. Het volgende scherm verschijnt:In het Sitebeheerscherm klikken we op 'Nieuwe site':Vervolgens verschijnt er een labeltje 'Nieuwe site'. Deze naam veranderen we in 'OYPO':Nu kunnen we de instellingen maken, die voor onze verbinding met de FTP server van OYPO gelden.
Als eerste vullen we de host in, LET OP: geef hier ftp.oypo.nl in, dus niet www.oypo.nl !Nu selecteren we het inlogtype. Omdat we voor ons OYPO account een wachtwoord dienen in te geven, kiezen we voor het inlogtype 'normaal':In het veld 'Gebruiker' voeren we onze OYPO inlognaam in. Dit is dezelfde inlognaam waarmee u ook inlogt op de website van OYPO. In dit voorbeeld is dat 'testgebruiker'.Bij deze gebruikersnaam hoort een wachtwoord, die we invoeren in het veld 'Wachtwoord'. Ook dit wachtwoord is gelijk aan het wachtwoord bij het inloggen op de website van OYPO.Na het maken van deze instellingen is onze OYPO verbinding gereed voor gebruik. We klikken op 'Ok' om de ingevoerde gegevens op te slaan. 

Verbinding maken

Telkens wanneer u foto's wilt uploaden naar uw OYPO account, roept u het sitebeheervenster op met het icoontje, via de menuoptie 'Bestand'->'Sitebeheer' of via de sneltoets CTRL-S.
De OYPO website met alle benodigde instellingen hebben we al eerder ingevoerd en opgeslagen, dus zal FileZilla in de toekomst de OYPO FTP site netjes tonen in het overzicht. We klikken zonodig op 'OYPO' om de juiste site te selecteren en vervolgens op 'Verbinden' op in te loggen op de FTP server van OYPO:In het bovenste venstertje van FileZilla worden een aantal commando's getoond die uitgevoerd worden om de verbinding tot stand te leggen. Uiteindelijk wordt de regel 'Mappenlijst succesvol ontvangen' getoond, waarbij de verbinding volbracht is:Uploaden van bestanden

Na het maken van de verbinding worden de FileZilla-venstertjes link en rechts belangrijk. De linker venstertjes geven De mappenstructuur (boven) en de bestanden in deze mappen (onder) weer op uw eigen computer. De venstertjes aan de rechter kant tonen folders (boven) en bestanden (onder) op de FTP server van OYPO voor uw account.
In het venstertje linksboven bladert u naar de lokatie van de fotobestanden welke u wilt uploaden.
(Noot: FileZilla onthoudt deze lokatie, wanneer FileZilla opnieuw gestart wordt zal deze map als uitgangspunt dienen)
De foto's die we hier willen uploaden, bevinden zich in de map 'C:\_OYPO fotoserie'. het is handig om een fotomap in zijn geheel te uploaden, waarmee de inhoud ervan ook direkt geupload wordt.We rechtsklikken op de te uploaden map en kiezen voor 'Uploaden':
(Meerdere mappen tegelijk selecteren voor upload kan ook, klik hiervoor op de hoger gelegen map, in dit geval C:\, waarna de inhoud ervan, in het venstertje eronder getoond wordt. In dit venster kunt u meerdere mappen of bestanden tegelijk selecteren door te klikken terwijl u de CTRL-toets ingedrukt houdt.)In het FileZilla venster onder is de voortgang van het uploaden van de bestanden te volgen. (Noot: het is aan te raden om FileZilla te maximaliseren cq. schermvullend te maken, zodat alle venstertjes meer informatie kunnen bevatten)Nadat het uploaden voltooid is, is de geuploade map te zien in het venstertje rechtsonder wat de inhoud van de map op de OYPO server weergeeft. (Het mappenvenstertje erboven geeft dit pas weer na het kiezen van de menu-optie 'Beeld'->'Vernieuwen' of door het intoetsen van F5.De geuploade foto's worden direkt verwerkt, waarna ze verdwijnen uit de FTP folder. Dit is het teken dat ze correct opgenomen zijn in de fotomappenstructuur in uw account. Eventueel afgekeurde bestanden verschijnen in de folder 'Afgekeurde bestanden' in de FTP folder. De reden van afkeur kan divers zijn, bijvoorbeeld een te lage resolutie. Deze meldingen zijn te lezen na het inloggen op uw account op de website.
Fotobestanden verdwijnen automatisch, achtergebleven mappen kunt u eenvoudig verwijderen door deze aan te klikken en op de Del-toets te drukken.


Nadat de fotobestanden verwerkt zijn door het systeem, zult u deze terug zien in de mappenstructuur van uw account, na inloggen op de website van OYPO.
Als u geen map geupload heeft, maar losse fotobestanden, dan wordt er automatisch een map aangemaakt in de mappenstructuur, met als naam de huidige datum, waarin de geuploade bestanden ondergebracht zijn. Het is raadzaam om deze mapnaam zelf te wijzigen in een voor u herkenbare naam.