Event Netwerken en Workflow - 5 maart 2020

Op deze pagina :

  • Een vragenformulier waarvan we de antwoorden graag zouden ontvangen van jullie
  • Een samenvatting van de presentatie van Peter
  • Workflowtips van Marieke en een evaluatieformulier voor Mariekes workshop.

Vragenformulier schoolfotografen

Hieronder staat een knop die je naar een online vragenlijst stuurt.
Deze vragen willen we gebruiken om te inventariseren hoe jullie werken, wat jullie wensen zijn en hoe we in de toekomst samen een nog sterker team kunnen vormen.

Het formulier is direct online in te vullen en te versturen naar ons.
Merk op dat je niet op elke vraag een antwoord hoeft te hebben, al is het slechts één antwoord op één enkele vraag, dan is het al nuttig.

Alvast dank voor jullie medewerking!

Presentatie Peter van Teeffelen : OYPO 2020-2021

Workflowtips van Marieke Cramer

Evaluatie workshop Marieke

Marieke hoort graag wat jullie van haar Workflow-workshop vonden.
Met de knop hieronder download je het evaluatieformulier. Als je deze wilt invullen en naar ons wilt mailen is Marieke je daarvoor heel dankbaar!