Extra’s Lightroom plugin

Via het scherm "Plugin extra’s"  kom je bij een aantal extra functies voor de Lightroom plugin. In de meeste gevallen zijn deze eenmalig of sporadisch nodig. Op deze pagina leggen we de mogelijkheden uit.

Om hier te komen scrol je in je Lightroom bibliotheek naar beneden en klikt achter de OYPO plugin op instellen. Daarna scrol je naar beneden. 

Importeer mappenstructuur

Met de OYPO Lightroom plugin is het mogelijk automatisch de bestaande fotomappen van jouw OYPO account binnen Lightroom aan te passen. Daarna kun je eenvoudig foto’s aan deze fotomappen toevoegen. Klik op ‘Importeer albumstructuur’ en alle fotomappen, zoals je die binnen OYPO gebruikt, worden ingelezen en in de publicatieservice aangemaakt.

Na het inlezen, verschijnen alle OYPO mappen in de structuur onder de Publicatieservice.

Koppel bestaande foto’s aan mappenstructuur

Na het aanmaken van de mappenstructuur kun je met de knop "Koppel foto’s" de foto’s zoals die op dit moment in de mappenstructuur staan van jouw OYPO account (en bijvoorbeeld op een andere wijze dan via de plugin zijn geüpload) koppelen aan de fotomappen in Lightroom. De betreffende foto’s moeten dan uiteraard wel ergens in Lightroom staan, de fotobestanden worden niet vanuit het OYPO account naar Lightroom gekopieerd. Klik daarna op "Koppel foto’s" en kies op welke manier de foto’s gematched moeten worden.

Je kunt hierbij kiezen uit: opnametijdstip of bestandsnaam, maar het is ook mogelijk opnametijdstip en bestandsnaam te kiezen. In dat geval moeten beiden overeenkomen voor een koppeling.

Let op: als je dubbele bestandsnamen gebruikt (zoals DSC_000.jpg) dan kan de optie voor alleen een bestandsnaam tot onvoorspelbare resultaten leiden.

Dit koppelproces zal in veel gevallen lang duren. Als je veel foto’s op OYPO hebt staan, kan het koppelen meerdere uren in beslag nemen.

Geavanceerd beheer

De onderstaande opties zijn vaak niet nodig.

Verversen

Alle foto’s zoals die op OYPO staan, worden vergeleken met de foto’s in de OYPO publicatieservice in Lightroom. Heb je bijvoorbeeld foto’s vanuit je OYPO account verwijderd, dan verdwijnen ze na het uitvoeren van deze functie ook uit de Lightroom plugin.

Let op: dit is een langdurig proces. Als je veel foto’s op OYPO hebt staan, kan het koppelen meerdere uren in beslag nemen.

Un-mark for republish

In het geval dat een foto in Lightroom onterecht is gemarkeerd om opnieuw te publiceren, dan kun je deze status met ‘Un-mark en republish’ verwijderen.

Ontkoppel

Als met de functie ‘Koppel foto’s’ onverhoopt foto’s incorrect zijn gekoppeld, dan vervangt Lightroom nadat je voor ‘Publiceren’ kiest deze foto’s met de verkeerde foto’s. Met ‘Ontkoppel’ maak je de koppeling tussen OYPO en Lightroom ongedaan voor geselecteerde foto’s.