Zichtbaarheid en beveiliging van je mappen

Het is belangrijk om goed om te gaan met de zichtbaarheid van je mappen. Mogen deze voor iedereen zonder wachtwoord toegankelijk zijn, of mogen de foto's in de map alleen bekeken worden door klanten die in het bezit zijn van inloggegevens. 
Als je mappen niet zichtbaar mogen zijn, kan je op eenvoudige wijze een map voorzien van een wachtwoord, zodat enkel gemachtigde personen toegang kunnen krijgen tot de foto's die erin staan. Het is ook mogelijk om wachtwoorden automatisch te laten generern voor meerdere mappen tegelijk.
Hoe je omgaat met het openbaar zetten van je mappen, of het beveiligen ervan lees je hieronder. 

Instellingen tijdens het uploaden

Het goed instellen van de zichtbaarheid van je fotomappen begint al bij het uploaden van je foto's. Wees je hiervan bewust. Je wilt immers niet dat een map die alleen maar met inloggegevens toegankelijk is, per ongeluk toch een bepaalde periode openbaar zichtbaar is. 

Lightroom
Als je gebruik maakt van de Lightroomplugin staan de instellingen hiervan automatische op 'openbaar zichtbaar'. Met de komst van de AVG hebben we hier echter een extra controle ingebouwd, bij alle fotomappen die binnenkomen via Lightroom zul je in je account nog aan moeten vinken of je wilt dat ze openbaar zichtbaar zijn. Doe je dit niet, dan zijn ze alleen zichtbaar met inloggegevens. 

Instellingen van de hoofdmap
Upload je je foto's via een van de andere opties, dan is het belangrijk dat je weet wat de instellingen van de hoofdmap zijn waaronder de foto's terecht komen. Tot je zelf de mapinstellingen aanpast, zijn namelijk de instellingen van de hoofdmap ook van toepassing op de submappen. Staat deze dus op openbaar, dan zullen alle foto's in de submap, totdat je deze aanpast, voor iedereen zichtbaar zijn. 

Aanpassen instellingen
Het aanpassen van de instellingen doe je via het kopje mapbeheer onder de basisinstellingen. Over het kopje 'verkoop' kun je aanvinken of de map openbaar zichtbaar mag zijn.

Een enkele map voorzien van een wachtwoord.

Als je een enkele map wilt voorzien van een wachtwoord ga dan naar "beheer fotomappen".
Klik op de map die beveiligd dient te worden en klik vervolgens op tabblad "extra functies".

Kies een wachtwoord en vul het in het eerste veldje in.
Klik daarna op "wijzigingen opslaan".

Als je nu opnieuw op de map klikt in het mappenoverzicht dan worden de instellingen van de map opnieuw geladen.
Het wachtwoord en de logincode zullen dan getoond worden aan de rechter zijde.
De logpincode (verkorte code genaamd) is automatisch gegenereerd.

Je klant kan nu de foto's op verschillende manieren benaderen:

  • Als je de klant de directe link naar de map geeft en het wachtwoord (beide hier getoond), dan kan de klant de link openen en dient enkel het wachtwoord ingevoerd te worden.
  • Geef je de klant zowel de logpincode (verkorte code) als het wachtwoord, dan kan de klant inloggen op inlogkaartje.nl en daar een bestelling plaatsen.

Wachtwoorden genereren voor meerdere mappen

Als je veel mappen wilt beveiligen met een wachtwoord (zoals bij schoolfotografie), dan is dat handmatig erg veel werk.
Het is echter mogelijk automatisch wachtwoorden te laten generen. Dit gaat als volgt;

Ga naar "beheer fotomappen".
Klik op de map die alle te beveiligen mappen bevat en klik vervolgens op tabblad "schoolfotos".
(dit kan bij schoolfotografie dus de hoofdmap van de school zijn, maar je kan ook een klasmap aanklikken)

Klik iets verder op de pagina op de knop "Genereer" bij het kopje "wachtwoorden" genereren.

Er wordt nu een overzicht getoond van de mappen welke een wachtwoord zullen krijgen.
In dit voorbeeld heeft de school slechts 1 klas en maar 6 leerlingen, dus is de lijst niet erg lang.
Klik op "Genereer" om de wachtwoorden definitief te genereren voor deze mappen.

Nadat de mappen automatisch een wachtwoord gekregen hebben, worden de mapnamen en wachtwoorden nog in een lijstje getoond. Als je op volgende klikt kom je in een scherm waar je inlegkaartjes, schoolpassen, mapgegevens of pasfoto's per map kunt downloaden of bestellen. 

Merk op:
Eenmaal geplaatste wachtwoorden worden niet overschreven als je nogmaals de functie gebruikt. Heeft een map al een wachtwoord, dan wordt deze ongemoeid gelaten. Je kan dus altijd de functie opnieuw gebruiken als er bijvoorbeeld enkele mapjes zijn bijgekomen.