Bereid je voor op de nieuwe privacy wetgeving

25 mei 2018: AVG D-Day, wat moet je ermee?

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen in de EU zich aan nieuwe privacyregels houden. Vanaf die datum is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR. Wat betekent dit voor jou? Oypo vroeg Charlotte Meindersma van Charlotte's Law waar we allemaal aan moeten denken. 

Op dit moment hebben we nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Die gaat vervangen worden door de AVG en het bijbehorende uitvoeringsreglement. Gaat er daardoor veel veranderen? Nee, eigenlijk niet. Je moest altijd al voorzichtig omgaan met gegevens van anderen. Nu is er extra aandacht voor en staat iedereen op scherp. En dat is goed, want jij wil toch ook niet dat jouw gegevens zomaar op straat komen te liggen, omdat een bedrijf de gegevens niet genoeg beschermde?
 
Waar moet je in elk geval aan denken?

  • Privacyverklaringen moeten worden uitgebreid en in duidelijk Nederlands worden opgesteld
  • Je mag niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk en je mag ze ook niet langer bewaren dan nodig
  • Gegevens moeten goed beveiligd opgeslagen worden. Laat dus geen excelsheets met persoonsgegevens op je onbeveiligde PC rondslingeren
  • Verwerkersovereenkomsten, zoals met hosting partijen, moeten een update krijgen
  • Sla gegevens liever niet buiten de EU op
  • Inventariseer goed welke gegevens je verzamelt, waarom je dat doet en of je wel voldoende toestemming hebt gekregen daarvoor

Dit is een kleine greep uit de verplichtingen. Het zijn in elk geval de belangrijkste. Je hebt nog ruim 3 maanden de tijd. Daarna mag de Autoriteit Persoonsgegevens boetes op gaan leggen, variërend van 2% tot maximaal 4% van je jaaromzet, indien je niet aan alle vereisten voldoet. 

Meer weten? Klik dan hier. 

Omdat we bij Oypo een enorme hoeveelheid persoonsgegevens van zowel fotografen als jullie klanten binnenkrijgen hebben de aangescherpte regels ook onze aandacht. We zullen jullie hier op een later moment over informeren.